Søndag 1. juli

Promillekjørte på Hove
To biler ble stoppet i promillekontroll på Hove.