Kjøp av sex kan bli forbudt

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil vurdere kriminalisering av horekunder på nytt dersom flere naboland forbyr kjøp av sex.