• GRUVEDRIFT: De tomme gruvebygningene står i dag som et minnesmerke over det 88 år lange gruveeventyret på Knaben. FOTO: Arkivfoto

Kan bli gruvedrift på Knaben

Statens Forurensningstilsyn ga denne uke tillatelse til å utvinne molybden fra gruvene på Knaben i Kvinesdal, ifølge NRK Sørlandet.