• VIL FORBY: Transportsektoren står i dag for 25 prosent av Norges CO2-utslipp, og bensinbilen er en av klimaverstingene. FOTO: Arkiv

Vil forby bensinbiler

Regjeringen vurderer å forby salg av nye biler som kun kan gå på bensin. Forbudet kan innføres om bare syv år.