Som vanlig velger overrasker det meg sterkt det som for tiden skrives angående Odd Djøselands «aktive utmeldelse» av Frp i Farsund. Hvilke «dråper i havet» er det fylkesformannen skriver om, som skulle kvalifisere til en slik behandling av en person som for meg fremstår som en «ekte Frp-er» i hjerte og sjel?At Djøseland blir forbigått og neglisjert gang på gang av sine egne i lokallaget, synes jeg er skammelig. Farsunds Avis' redaktør skriver at Djøseland er «uspiselig» for andre partier. Vel, det får stå for hans egen regning. Jeg mener at Djøseland bør få en real sjanse snart, etter alle disse årene i partiet.Abusland i Lyngdal får omtrent samme behandling fra Farsunds Avis' redaktør. Mens Lyngdals lokallag klarer å se forbi redaktørens forsøk på å påvirke nominasjonen, og setter som fortjent sin mangeårige trofaste forkjemper på førsteplassen, velger altså Farsund Frps lokallag å «tuppe sin mest trofaste tjener bak».Anne-Kari RoalBorhaug