• ENESTE: - Bygget er tenkt plassert på den eneste åpne plassen vi har i Brekkestø, sier Solveig Solbakken og Bjørn Melbye. De er blant naboene som har klaget. Plasseringen det er søkt om, er i hagen til venstre. FOTO: Jostein Blokhus

Ulovlig byggestopp

Fylkesmannen har opphevet et enstemmig vedtak i planutvalget om å si nei til et nybygg midt i Brekkestø sentrum.