• KREMMER: Nicolai Østeby er kremmer med egen utesjappe på Flekkerøya. Utbyttet går ikke i egen lomme, men til slumbarn som trenger det mer enn øyfolket. FOTO: Roar Greipsland

Slumbutikken på øya

H.M. Ræga møter handelsmannen Nicolai.