• KRISTEN BY: Varaordfører Jørgen Kristiansen (nr fire fra venstre), mener Kristiansand nå har vist tydelig at de står for kristne grunnverdier. Formannskapet i Kristiansand vedtok i sitt møte på onsdag blant annet å be om at mer enn halvparten av undervisningen i religion, livssyn og etikk (RLE) skal være kristendom. Her sammen med resten av flertallet (fra venstre) ordfører Arvid Grundekjøn (H), Norunn Tveiten Benestad (H), Hans Otto Lund (H), Irene Solli (KrF), Harald Sødal (KrF), Tor Utsogn (Frp) og Odd Salvesen (Pensjonistpartiet). Nederst ved bordenden sitter helse og sosialdirektør Lars Dahlen. FOTO: Kjartan Bjelland

Ber om mer kristendom i skolen

Formannskapet i Kristiansand vil ha mer kristendom inn i skolen, gjeninnføre KRL-faget og sikre skolegudstjenestene.