• MARVIKSLETTA: Første delområde av Marviksletta består av 600 boliger (55.000 kvadratmeter) og 15.000 kvadratmeter næring (forretning og kontor/tjenesteyting). Området skal bygges ut over 15 år, og byggestart planlegges neste år. Illustrasjonen viser bygningsvolum, ikke endelige fasader. FOTO: Rambøll

«Grønn faktor» i urban bydel

Marviksletta forvandles med 600 nye boliger. Kommunen pålegger for første gang «grønn arealfaktor» for å unngå for harde overflater på tak og bakkeplan – og dermed oversvømmelser.