• Mange nordmenn kom rett inn på denne ligningen, tilhørende en mann i Oslo.

«Alle» fikk se ligningen til mann (36)

En it-skandale ryster Skatteetaten og Altinn. Da brukere skulle sjekke selvangivelsen sin, kom de inn på ligningen til en mann i Oslo.