• Kommunelege Harald Reiso og prosjektleder Hans Birger Nilsen. FOTO: Torstein Øen

Sjekker om sau tynner ut flått

Her starter veterinærene undersøkelse av om det blir færre flått med mindre borrelia-smitte der det beiter sau.