Folk og Nært blir ett

Og det nye navnet blir ganske enkelt, bare Nært.