• Her står Jan Åge Skjærstad på den siste meteren med veistubb av den gamle fylkeveien før gårdstunet hans. Den skal få bli som kuriosa og et sted for sykler og slikt. FOTO: Jarle R. Martinsen

Flyttet fylkesveien vekk fra gårdstunet for egen regning

Av egen lomme har Jan Åge Skjærstad sørget for å flytte fylkesveien vekk fra gårdstunet sitt. Det hadde blitt for trafikkfarlig.