• Vidar Kleppe krever handling fra selveste fylkestinget i kors-saken. FOTO: LARS HOLLERUD

Sællmann-korset til fylkestinget

Vidar Kleppe (Dem) forlanger at Vest-Agder fylkesting sier fra i saken om korset til Siv Kristin Sællmann.