• Rollebytte: Anne Rødland er gravemaskinfører, mens Dennis Røskeland er hjemme og passer barn når de leker i barnehagen. FOTO: Jon Anders Skau

- Likestillingsarbeidet må inn i barnehagene

Arbeidet med likestilling i Agder må begynne allerede i barnehagene, slår en forskningsrapport fast. Aust-Agders fylkesordfører, Bjørgulv Sverdrup Lund, er enig.