• FLYTT SYKEHUSET: UiA-forsker Helge Hernes mener dagens sykehusområde på Eg bør selges for å delfinansiere et nytt stort sykehus for hele Agder øst for Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

Nytt sykehus: 7,5 mrd kronerDagens drift: 5 mrd kroner

Å bygge et nytt sykehus for hele Agder koster like mye som halvannet års drift av Sørlandet sykehus i dag.