• Her står Tormod Hagelia i Nettpartner og Jakob Einar Olimstad i Agder Linjerydding og vurderer skadene som uværet har gjort. Her har et stort tre lagt seg over høyspentlinja i Vegårshei kommune. Det har medført at strømmastene i bakgrunnen har velta. FOTO: Kjell Inge Søreide/Agder energi

Drøyt 1.000 husstander uten strøm

Agder Energi jobber på spreng for at 600 husstander i Farsund og 400 i Aust-Agder skal få igjen strømmen før dagen er omme.