• LA FRAM NYE TALL: Stasjonssjef Ole Hortemo la fram tall for formannskapet som viser en positiv utvikling i byens kriminalitetsbilde. Flere av politikerne takket politiet for jobben som er gjort. FOTO: Henrik Ihme

Flere unge rusmisbrukere i Kristiansand

Det siste året har antallet narkotikasaker i Kristiansand økt med over 12 prosent. Politiet har avdekket mange nye, unge brukere i byen.