• SKEPTISK: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fra Evje og Hornnes er skeptisk til forslaget om å fjerne boplikten. Han mener det bør være opp til hver enkelt kommune å avgjøre om det skal være boplikt eller ikke. FOTO: Sondre Steen Holvik

Frykter slektsgårder blir jakthytter for rikfolk

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er ikke begeistret for forslaget om å fjerne boplikten for landbrukseiendommer.