• TIL TOPPS: Med oppgaven "Min familie under den industrielle revolusjon" snappet Malene Bue opp Holbergprisen i skolen, i kamp med 36 prosjekter fra 12 skoler. Vi møter henne hjemme på Moseidmoen. FOTO: Henrik Ihme

Tipp topp med tippoldeforeldre

Med oppgaven om tippoleforeldrene skrev Malene Bue seg helt til topps.