• KRITISK: Tarjei Fjørtoft, leder av Musikernes fellesorganisasjon (MFO) på Agder, er kritisk til den nye stillingen som er opprettet for den nye rektoren i kulturskolen. - Det er vanskelig å si hvem som vil søke på denne stillingen, sier han, her utenfor kulturskolen på Søgne gamle prestegård. FOTO: Mats Johannesen

Fagforening kritisk til ny rektorstilling

Lærere og fagforening frykter at den faglige kompetansen vil lide når ny rektor skal ansettes ved kulturskolen i Søgne – med utvidet ansvar for hele ungdomskulturen i bygda.