• ulynod-2.jpg FOTO: Vegard Nekstad

Kjedekollisjon i Songdalen

Tre biler involvert. Én person ble kjørt til sykehus og to andre kjørte selv til legevakt.