• SALT I VANNET: Saltingen på riksvei 41 førte til at vannet i brønnen til Øystein Løining på Have ble forurenset. Saken har kostet veivesenet 200.000, men Løining har fremdeles ikke fått rent vann som han har krav på. Øverst i bildet ses rekkverket ved riksvei 41. Like nedenfor ligger pumpehuset. FOTO: Erlend Olsbu

Salt i brønnvannet har kostet veivesenet 200.000

I fjor vår oppdaget departementsdirektør Øystein Løining en kraftig saltsmak i brønnvannet på Have i Birkenes. Saken har hittil kostet veivesenet 200.000 kroner.