En undersøkelse gjennomført på vegne av Business Software Alliance (BSA) Norge blant masterstudenter ved BI og NTNU, viser at flertallet synes det er helt akseptabelt å benytte ulovlig kopiert programvare.

79 prosent av de spurte har benyttet piratkopier på sin private datamaskin, og 64 prosent mener dette er helt akseptabelt. I jobbsammenheng er bildet ganske annerledes – kun 19 prosent vil gå med på å bruke ulovlige kopier på jobben.

Fremtidens ledere

BSA er en organisasjon som jobber for å begrense bruken av ulovlig kopiert programvare i arbeidslivet. De reagerer på resultatene i undersøkelsen, som de har gjennomført siden 2004. — Denne undersøkelsen viser klart at flertallet av studentene har holdninger som ikke kommer overens med norsk lovgivning. Dersom fremtidens ledere ikke er opptatt av å følge loven har vi et problem og dette bekymrer meg, sier talsmann for BSA Norge, Thor Mosaker.

Tre års fengsel

Mosaker påpeker at akkurat som bøker, musikk og film, er dataprogrammer beskyttet av åndsverksloven.

Under halvparten av de spurte studentene visste at grove brudd på åndsverkloven har en strafferamme på inntil tre års fengsel, og økonomisk erstatning.

— At så mange som halvparten av studentene ikke kjenner til strafferammen på dette området er svært bekymringsverdig, sier Mosaker.

— Norske myndigheter bør sette større fokus på folks holdninger til piratkopiering av programmer, mener han.

Les mer Hardware.no: Så mye må Spotify betale platebransjen

Ikke greit på jobb

På den annen side er det færre enn før som synes det er i orden å bruke ulovlig kopiert programvare på jobb. I den nyeste undersøkelsen er det 81 prosent mener dette bør være ulovlig, mot 74 prosent i 2011. BSA påpeker også at bruk av piratkopier medfører en vesentlig sikkerhetsrisiko for næringslivet. Mange piratkopierte programmer kan inneholde virus, og den økte virusfaren kan ramme både egen bedrift, kunder og samarbeidspartnere.

Dalende aksept

Tross de høye tallene, er imidlertid aksepten for piratkopiert programvare i Norge dalende, ifølge undersøkelsen fra BSA.

Andelen av de spurte som tror de selv kommer til å benytte piratkopiert programvare i fremtiden synker stadig. I 2007 svarte 79 prosent ja, og i 2011 hadde dette sunket til 75 prosent, før det i år gikk helt ned til 65 prosent.

På spørsmålet om en selv har benyttet piratkopiert programvare til privat bruk, var andelen som svarte ja helt oppe i 92 prosent i 2007. Årets 79 prosent er dermed det laveste noen gang.

Undersøkelsen er gjennomført vinteren 2013 av StudConsult BI på oppdrag fra BSA Norge. Undersøkelsen omfatter 100 svar fra avgangsstudenter ved Handelshøyskolen BI og NTNU, som er et relativt lavt antall respondenter.

Les mer på Hardware.no: Musikkbransjen vokser takket være Internett