SEPTEMBER 2013: Fortsatt mye som gjenstår før dette huset er beboelig. Planen er fortsatt å selge det som før ble kalt "Mercyhuset" til inntekt for veldedige formål. SEPTEMBER 2013: Fortsatt mye som gjenstår før dette huset er beboelig. Planen er fortsatt å selge det som før ble kalt "Mercyhuset" til inntekt for veldedige formål. Foto: Kjartan Bjelland

Slik ser husgaven ut nå - ett år etter konflikten ble løst

Dette huset på Justneshalvøya skulle bygges som en gave til veldedige formål. Arbeidene er et år forsinket.

KRISTIANSAND: — Det har vært en del problemer, men nå setter vi i gang igjen, sier Sjur Eftevaag i Krag Gruppen.

Da Arvid Grundekjøn fyrte av den første sprengladningen i februar i fjor, var planen å kunne selge en flott enebolig på Justneshalvøya i løpet av året. Overskuddet fra "Mercyhuset", som bygges i et spleiselag mellom flere lokale bedrifter, skulle gå til stiftelsen Mercy Ships. Foruten Krag Gruppen og arkitekt Tor Linge-Tønnessen, var blant annet Mur-i-sør, PAK Invest og YIT blant støttespillerne.

Utover våren og sommeren 2012 førte en arbeidskonflikt i Mercy Ships til at også arbeidene med huset stoppet opp. Noen av giverne var i tvil om de ville gi penger til dette formålet likevel. Men på sensommeren i fjor var stiftelsen gjennom den opprivende konflikten. Da ble giverne bak Mercyhuset enige om å gjenoppta arbeidet med husgaven.

Huset byttet navn til "Sammen for barn", og inntektene skal spres slik at Mercyships får en tredjedel til sitt helserelaterte arbeid, og andre organisasjoner vil få to tredjedeler av pengene, som skal brukes på arbeid til beste for barn.

Forsinkelser og stiftelse

Løsningen var et kompromiss som ble presentert i Fædrelandsvennen i september 2012. Da møtte arkitekten og flere av giverne Fædrelandsvennen på tomten, og viste fram grunnmuren som var ferdig støpt.

Planen var å selge huset på forsommeren 2013. Men ett år senere består fortsatt husgaven av en grunnmur, og lite annet.— Hva har skjedd?

— Vi har vært i en prosess for å formalisere hvem som skal stå som byggherre og hvem som egentlig selger dette huset når det står klart. Vi har benyttet en advokat, og får hjelp til å organisere en stiftelse rundt dette, sier Sjur Eftevaag, talsperson for givergruppen.

Kranselag før jul

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til, kom noen preproduserte moduler til skade da byggingen trakk ut i tid.

— Jeg vil ikke gå i detalj om hva som har vært vanskelig. Det har vært en del problemer, men nå setter vi i gang igjen. Dette skal vi få til, sier Sjur Eftevaag

Han sier tidsplanen er å få huset tett med vegger og tak i høst.

— Blir det kranselag før jul?

— Ja, vi satser på det.

Deretter skal det innvendige ferdigstilles i løpet av våren. Nå er planen å selge et ferdig hus en gang neste sommer, og deretter gi overskuddet fra salget til Mercyships og andre veldedige organisasjoner. Hvilke de andre blir, er fortsatt ikke avgjort.

Mesteparten av pengene Mercy Ships mottar, går til helsetilbudet for pasienter i fattige land gjennom sykehusskipet Africa Mercy.

Vis fakta ↓
Mercyhuset/Sammen for barn