• Det var i 2011 en kraftig nedgang i antall dødsulykker med fritidsbåter i forhold til året før. Koordinator for politiets båttjeneste, Ove Austenaa, tror noe av grunnen til nedgangen er tilfeldigeheter, men også målrettet jobbing fra politiets side. FOTO: Illustrasjonsfoto / Kjartan Bjelland

Kraftig nedgang i dødsulykker med fritidsbåter

I 2010 omkom ni personer i dødsulykke med fritidsbåter i Agder. I 2011 var antallet to.