Kan bli enda en rundkjøring på E 39 i Songdalen

Statens Vegvesen vurderer å bygge ny rundkjøring i Nodelands-krysset i stedet for firefeltsvei. Norges Lastebileier Forbund mener det vil forverre trafikkflyten.