• FULL CITY: Det var Full Citys grunnstøting som for alvor fikk søkelyset på slepebåtberedskapen på Sørlandet. Her blir Full City slept av grunna. (Foto: Scanpix)

Ikke fast slepebåtbase på Sørlandet

Oslo-rederiet Buksèr og Berging fikk ansvaret for slepebåtberedskapen i Sør-Norge.