Dødt løp mellom Jens og Jensen i skolevalget

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fikk henholdsvis 23,8 og 23,7 prosent av stemmene i årets skolevalg. Begge partiene har hatt en fremgang på 2,6 prosentpoeng i forhold til skolevalget i 2007.