• - DET SUGER: 10.-klassingene Anine Nodeland Henriksen (15), Aleksandra Undseth Sjåstad (15) og medelevene var med på streiken for to uker siden mot Fylkestingets vedtak om å tvinges til sentrum. FOTO: Reidar Kollstad

Grim-elever kan få velge Katta Gimle

Mye tyder på at elevprotester blir tatt til følge, og at det må brukes mer tid på utredning og informasjon før fylket eventuelt tvinger elever til valg av videregående skole.