• EKSTRA GREP: Bykle kommune må tilby ekstrabetaling for å få sykepleierstudenter til å ta sommerjobb i kommunen. Ordfører Kay Jeiskelid er innfelt i bildet. FOTO: Arkivfoto

Betaler studenter «ekstralønn»

I mangel av sykepleiere til å ta av seg gamle på sykehjem i sommerferien, betaler Bykle kommune førsteårsstudenter samme lønn som sykepleiere med fire års erfaring.