Vil ikke ha «byråkratghetto» på Øvre Torv

Solveig Nilsen er gjenvalgt som leder i partiet Venstre i Kristiansand.