Kjøper miljøkvoter på flyreiser

Biskop Olav Skjevesland, bispemøtets preses og øverste leder i Den norske kirke, kjøper fra nå av miljøkvoter på sine flyreiser