HØVÅG Både høvdinger og politikere frykter byggeboom i Høvåg. Men nå lager plansjefen en plan.Mange av politikerne uttrykte høylytt skepsis, men etter lang debatt endte planutvalget opp med enstemmig godkjenning av feltet «Hæstadhaven», med ti nye eneboliger rett bak to rekkehusrekker på Hæstadsletta i Høvåg. Med åpning for hybler, betyr planen 20 boenheter. Fra før har Konsmohus fått godkjent to rekker med i alt 15 boliger. Seks av de syv første er solgt, og i august starter byggingen av de siste åtte. Petter Toldnæs (V) og Nils Justvik (SV) fryktet at Høvåg skulle gå fra å være bygd til tettsted, og etterlyste begrensning av utbyggingstakten.— Vedtatt vekst åpner for 10-15 nye hus i Høvåg årlig. Til nå har det ikke vært noe problem at dette blir overskredet. Nå er vi også i ferd med å lage et godt styringsverktøy for fremtiden, påpekte plansjef Sindre Rørby. Han viste til prosjektlederen kommunen snart skal ansette med støtte fra Husbanken. Denne skal blant annet utarbeide et boligbyggeprogram, som ifølge plansjefen vil bli et godt verktøy til å styre utviklingen - sammen med utbyggingsavtaler for det enkelte boligfelt. En utbyggingsavtale skal på plass for Hæstadhaven før feltet bygges ut.VIDAR FLØDE