KRISTIANSAND: Arbeidsbussene skal spare passasjerene for tid, ettersom de slipper å bytte buss.

– Det å skifte buss er en stor barriere, og fører til at mange lar være å ta bussen, forklarer miljøvernsjef Øystein Holvik i Kristiansand kommune til fvn.no.

Fulle parkeringsplasser

Flere av byens store arbeidsplasser har selv fremmet ønske om arbeidsbusser, blant annet fordi parkeringsplassene er fulle. Mest aktuelt er det for bedrifter som Elkem Solar, Agder Energi (flytter til Kjøita), UiA, sykehuset og oljerelaterte bedrifter i Randesund.

Men arbeidsbussene skal også fange opp andre passasjerer som ikke skal innom Kvadraturen. Ordningen skal nå utredes av de samme konsulentene som utreder rushtidsavgift.

Veivesenet hadde i dag innkalt til idédugnad for Vågsbygdveien, der situasjonen betegnes som håpløs i morgenrushet, med forsinkelser på opptil en time.

Vil ha flere til å parkere bilen

De fleste av tiltakene skal hjelpe bussen fram, så flere parkerer bilen. Blant annet skal større deler av strekningen Auglandsbukta til Ternevik utvides med kollektivfelt. Om et par uker åpnes kollektivfelt mellom Augland og Lumber.

Samtidig vurderer man å stenge enkelte tilførselsveier i rushet, for eksempel Steindalen.

– Problemet er at vi sørlendinger er så greie at vi slipper inn alle biler fra sideveiene, som har vikeplikt. Dermed går det tregere på hovedveien, der bussen står, forklarer Holvik.

Han legger til at det nå skal gjennomføres en større spørreundersøkelse i Kristiansands-regionen, for å kartlegge folks behov.

18 millioner

ATP-prosjektet har 18 millioner i belønningsmidler fra Staten, tre millioner mer enn budsjettert. Disse pengene går blant annet til to nye busser, som skal fjerne forsinkelsene på østsiden av byen.

Men det billigste, og sunneste, tiltaket er det fortsatt ingen tvil om:

– Løsningen er fortsatt å ta fram sykkelen, appellerer miljøvernsjefen.