• Bomstille: Helt fra Møvik Skole står som regel trafikken stille. Her ved Auglandsbukta.

Foreslår arbeidsbusser i Kristiansand

For å korte ned bilkøen vurderes det å sette inn egne busser som kjører utenom Kristiansand sentrum på vei til store arbeidsplasser som Elkem Solar, Agder Energi, UiA og sykehuset.