Millionbeløp skal bedre kollektivtilbudet i Vest- Agder

Vest-Agder mottar 2 645 000 kroner for å bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken.