Innbrudd ved Langenes skole

Tyver har i løpet av natta brutt seg inn på Langenes skole ved å knuse ei rute.