- Kunne vært slukket tidligere

Distriktssjef og oberst-løytnant Stein Borgersen i Heimevernet mener statlig somling gjorde Froland-brannen så alvorlig.