137 anmeldelser for ulovlig fiske

Politiet har de siste to dagene aksjonert mot ulovlig fiske langs kysten av Agder.