Høye lusemålinger

Utviklingen i antall lakselus per hunnfisk fra januar 2008 til oktober i år (84 prosent dekning). Grensen er 0,5 voksen hunnlus i gjennomsnitt per fisk. Og 1,0 i vinterhalvåret*. Lus har flere utviklingsstadier. Da det er hunnlus som produserer egg, er antall voksne hunnlus den beste indikatoren for lusebelastningen i et anlegg.