Trafikkulykke på Konsmo

To biler involvert i trafikkulykke ved Konsmo fabrikker i Audnedal.