E 18 åpnet tilnærmet presis

Den gjenstående veibiten av nye E 18 mellom Kristiansand og Lillesand er nå åpen for fri ferdsel.