• Bedehus begynner med konfirmering av ungdommer FOTO: KJARTAN BJELLAND

Konkurrerer med kirken

For å verne om den rette lære, vil Normisjon i Vennesla konfirmere ungdommer på bedehuset. Det liker biskopen dårlig