• Lillian Frøytland (t.v.) og Anne Marie Holmen har i flere år kjempet for innsyn i hjelpevergeregnskap til avdøde familiemedlemmer. De øyner håp om å få fakta på bordet etter sivilombudsmannens behandling av Holmens sak. FOTO: Tarjei Leer-Salvesen

Arvinger får ikke se hjelpevergeregnskap

De frykter offentlige hjelpeverger ikke har gjort jobben sin, men nektes å få se hjelpevergeregnskapene.