• Av prosjektene som ligger inne for Agders del, er det E 18 mellom Arendal og Tvedestrand som vil igangsettes først, allerede i 2016. Neste prosjekt ut er trolig ringveien rundt Kristiansand. Denne illustrasjonen viser den planlagte broa over Trysfjorden. FOTO: Statens vegvesen

- Fire felt fra Kristiansand til Lyngdal innen 2022

— Jeg tror ny firefelts vei vestover fra Kristiansand kan påbegynnes i slutten av 2017, og stå ferdig fram til Lyngdal i løpet av fire-fem år.