• Jan Henrik Munksgaard talte og la ned krans til minne om de åtte falne på Odderøya 9. april 1940. FOTO: Reidar Kollstad

- Soldatene på Odderøya må ha vært under et umenneskelig press

På Odderøya deltok torsdag et hundretalls mennesker i minnemarkeringen for krigsutbruddet.