• Hotel Dølen på Evje. Her underskrev de norske offiserene kapitulasjonsavtalen. FOTO: Reidar Kollstad

Dette skjer 15. april

Om formiddagen kapitulerer de norske styrkene i Setesdal, seks døgn etter invasjonen.