Advarer mot livsfarlige kjøleskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) går ut med en advarsel mot visse kjøleskap.