• Dag Tallaksen smiler og Svein Evnum takker. Kajakkdramaet endte godt. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Kajakkdrama på hittegodsauksjon

Noen historier er nesten for utrolige. Men det endte godt for kajakkeier Svein Evnum.